Koyaman kevätkokous 2022

Koyaman sääntömääräinen kevätkokous 30.3.2022 

AIKA:  Torstai 31.3.2022 klo 20:00

PAIKKA:  Lapin Urheiluopisto, kokoontuminen respassa,
hybridinä 
https://meet.google.com/nri-gixd-did

 

§ 1 Kokouksen avaus
§ 2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa jakaksi ääntenlaskijaa
§ 3 Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
§ 4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 5 Esitetään seuran vuosikertomus edelliseltä vuodelta ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus
§ 6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
§ 7 Käsitellään hallituksen esittämät tai seuran jäsenen vireille panemat asiat - Ei vireilletulleita asioita
§ 8 Kokouksen päättäminen

Jokaisella jäsenmaksunsa ja muut maksuvelvoitteensa seuralle
kokoukseen mennessä maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä
jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. Puheenjohtaja
voi myöntää puheoikeuden alle viisitoistavuotiaiden jäsenien
huoltajille tai muille kokoukseen kutsutuille.