Koyaman kevätkokous 2018

17.3.2018
klo 15:00

Santasport,
      kokoustila ROVA

 

10 §
Kevätkokouksessa käsitellään

1 Kokouksen avaus

2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosi- ja tilikertomus ja
esitetään tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen
vahvistamisesta.

6 Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille

7 Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 11 § mukaisesti vireille
panemat muut asiat.
      Seuran tomiintasääntöjen muutos

8 Kokouksen päättäminen