Syyskokous 2017

1 Kokouksen avaus

2 Valitaan kokoukselle

  • puheenjohtaja
  • sihteeri
  • kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
  • ääntenlaskijat

3 Todetaan

  • läsnäolijat
  • äänioikeutetut jäsenet

 

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Päätetään, mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena.

6 Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi

  • toimintasuunnitelma
  • talousarvio sekä
  • yleissuunnitelma seuraavien vuosien toiminta varten

7 Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta
hallituksen puheenjohtaja, joka myös kutsutan seuran puheenjohtajaksi.

8 Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta
hallitukseen 5 – 9 (viisi – yhdeksän) jäsentä.

9 Valitaan 1 – 2 (yksi – kaksi) tilintarkastajaa ja varatilintarkastajat.

10 Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa
edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

11 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus.

12 Valitaan edustajat VALO:n, Lapin Liikunta ry:n ja VALO:n jäsenliittojen vuosi-
ym. kokouksiin tai annetaan hallitukselle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi
edellä mainittuihin kokouksiin.

13 Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireille panemat
asiat.

14 Kokouksen päättäminen